Đăng Ký Tài Khoản Game (MGH ANDROID)

BƯỚC 1 :

10

 

 

BƯỚC 2:

11

 

 

BƯỚC 3:

12

CMND TQ:

莘菁 360424196802200795

太叔娅 152525196709024760

司空坚 235402199407121617

胡杰枝 120111198912116881

彭会 440282195610226964

蓝辉 632223195605199057

郎莎 361125195409090039

凌雄 350426196812257489

孔姬宜 441623198701083264

古蕊会 610724199403025899

宣妹宜 51130319560102717X

 

 

BƯỚC 4:

13

 

 

BƯỚC 5:

14

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng