Sự kiện Vé giảm giá Milu 17/03 – 26/03

❤️ Thời gian: 17/03/2023 – 26/03/2023
❤️Sự kiện: Mua gói 59.9 tệ (không hoàn tệ) nhận lại vé giảm giá:
  • Vé giảm 15 tệ x6 cái.
  • Vé đơn nạp từ 68 tệ giảm 20 tệ x1 cái
  • Vé đơn nạp từ 100 tệ giảm 25 tệ x1 cái
  • Vé đơn nạp từ 200 tệ giảm 55 tệ x1 cái
  • Vé đơn nạp từ 350 tệ giảm 100 tệ x1 cái
***Giải thích vé giảm:
– Ví dụ nạp đơn 30 tệ trên game dùng vé giảm 15 tệ thì chỉ cần thanh toán 15 tệ
– Vé dùng trong 7 ngày kể từ khi mua
– Chi tiết cách dùng xem bài Milu app mục Vé giảm giá và cách dùng
Xem bài Milu app => XEM NGAY
Screenshot 20230317 200645
Bấm chữ Go để vào giao diện sự kiện
Screenshot 20230317 200709
Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng