Việt hóa game Đại Chiến Lương Sơn ( ANDROID + IOS)

ANDROID + GỈA LẬP ANDROID:

CÁC BƯỚC:
1. Tải file game và file patch
2. Mở game cập nhật đến phần đăng nhập thì out game.
3. Dùng app ES File Explorer vào mục Download tìm file nén rar patch vừa tải, giải nén đến địa chỉ: Sdcard\Android\data\com.wjpjl.yj.pangdazhv\files\res
4. Vào game và chiến thôi:))

…..

+ File game: https://drive.google.com/file/d/1uUcsqlDBkiv68HW_-t3_VJ1RWjNrIAzp/view?fbclid=IwAR0v1kTo1UQ6vAN8tC3f90TryGQYhUxJBr4a_uVkwTCQAvE2NoU4A9R43w4

+ File patch: https://drive.google.com/file/d/1ea-e9Ah5R9mCfPbBOvDvQvuaJE2v2gHg/view?fbclid=IwAR3OJsVb1ViQkC3gqf_Xd9VzDKi9qjxYymM0U-o1fQF53muv8cVcVzXGRWc

VIDEO ANDROID:

VIDEO GIẢ LẬP ANDROID:

 

IOS:

CÁC BƯỚC:

1. JailBreak iPhone

2. Vào Cydia search: Appsync và cài đặt

3. Dùng iTools hoặc iFunbox để cài file ipa Việt hóa

 

+ File iPa: https://drive.google.com/file/d/1t1gRBEV_QJLr8jm_ZBzRdXtZRgtwZZ7Q/view?fbclid=IwAR35hJVqNLGMDRYA4eEtd-PSBeSSaYa_bsvueOjkzNx2E4WlEOdSJcZIxks

VIDEO IOS:

NỘI DUNG GAME: https://tmgame99.com/game/ta-la-phan-kim-lien/

Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng