[IOS 16 + 17] Cách bật chế độ nhà phát triển IOS 16 và 17

Cách bật chế độ nhà phát triển ios 16 và 17

  • Cần tải game xong mới bật chế độ nhà phát triển ios 16 nếu game hay ứng dụng yêu cầu

 

Screenshot 3Cần bật chế độ nhà phát triển

 

  • Vào Cài đặt => Quyền riêng tư & bảo mật => Chế độ nhà phát triển ios 16 mục như ảnh để mở chế độ nhà phát triển

Screenshot 1Cài đặt => Quyền riêng tư & bảo mật

 

Screenshot 4

Truy cập Quyền riêng tư & Bảo mật => Chế độ nhà phát triển và mở

Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng