Bày trận

Showing 1–20 of 164 results

Bày trận là thể loại game ít di chuyển, thường thì bạn sẽ cần bày trận, bố trí các tướng hay cơ quan phòng thủ để chống lại kẻ địch

 • Tặng GM3, hội viên VIP14 chỉ 1 KNB
 • Điểm danh nhận quà
 • Liên tiếp đăng nhập nhận 500,000 KC + EXP VIP
 • Nạp tự động giảm giá 99.5%
 • Online nhận 100 vé 648 tệ + 88,888 vé hiện kim
 • Nạp tự động giảm giá 99.5%
 • Tích lũy đăng nhập nhận 6,000,000 KC 
 • Đăng nhập nhận tướng đỏ đỉnh cấp
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • 8 ngày đăng nhập nhận mảnh tướng thần ma hiếm
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhận VIP10
 • Vô hạn KC, vàng chỉ 3 tệ 
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Vượt ải nhận hàng ngàn lượt rút
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Online nhận hàng triệu tài nguyên 
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Nạp đầu nhận binh đao truyền kỳ
Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng