Bày trận

Hiển thị kết quả duy nhất

Bày trận là thể loại game ít di chuyển, thường thì bạn sẽ cần bày trận, bố trí các tướng hay cơ quan phòng thủ để chống lại kẻ địch

 • Tặng thẻ nạp + tướng kim
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhận vô hạn triệu hồi
 • Tặng đến 1.000.000 tệ nạp
 • Công cụ GM nạp miễn phí
 • Mỗi ngày nhận 100.000 tệ thẻ nạp
 • Tặng Lữ Bố + Công cụ GM nạp miễn phí
 • Tặng lễ bao đổi tướng tư chất 16
 • Nạp tự động giảm giá 99% (35K = 1000 tệ)
 • Nạp tự động giảm giá 99% (35K = 1000 tệ)
 • Tặng full VIP + 500.000 KC + Ignis 02um [mảnh]*150,Kusanagi Kyo XIV [mảnh]*50
 • Vượt ải nhận vé nạp
 • Đăng nhập nhận tướng kim
Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng