Showing 1–20 of 51 results

Anime là thể loại game thường lấy chủ đề là các bộ phim hoạt hình anime hoặc truyện tranh manga của Nhật Bản

 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Đăng nhập nhận 100,000 tệ nạp
 • 7 ngày nhận tướng 5 sao
 • Tặng hàng nghìn vạn KNB, vàng, EXP 
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Nạp tự động giảm giá 99.5%
 • Nạp tự động giảm giá 99.5%
 • Tự động giảm giá 99% gói nạp trong game
 • Mỗi ngày tặng thẻ 648 tệ
 • Đăng nhập nhận 10,000 tệ nạp
 • Đăng nhập nhận vé 648 tệ + thẻ đặc quyền
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhận tướng 10 sao
 • Tự động giảm giá 99% gói nạp trong game
 • Nạp tự động giảm giá 99.5%
 • Chơi game TQ MƯỢT, kiếm VIP FREE
 • Nạp tự động giảm giá 99%
 • Tự động giảm giá 99% gói nạp trong game
Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng