Cách Nhận Quà Nạp Đầu Game MA ĐẠO VÕ LÂM

– Bước 1: tải app này về https://tmgame99.com/game/apptm/

– Bước 2: Ib 1 trong 2 admin

https://www.facebook.com/DaoMinhTrung2212

https://www.facebook.com/TieuCA.Media

để thêm số điện thoại với cú pháp

“Admin đẹp trai add sdt giúp mình

Tên tài khoản

Mật khẩu

Số điện thoại”

P/s: ghi chuẩn, chữ viết hoa thì viết hoa, viết thường thì viết thường

– Bước 3: sau khi được add xong vào mục ” Nhiệm vụ” rồi ấn chọn mục thứ 2

– Bước 4: Để dịch nhiệm vụ nói gì tham khảo bài viết này https://tmgame99.com/cach-dich-chu-trong-game-can-ban/

– Bước 5: Khi các nhiệm vụ được tầm từ 100 đến 600đ thì vô phần đổi điểm để đổi, 100 điểm đổi được 1 tệ và chọn tên game cần đổi

Game ma đạo tên là: 天逆

– Bước 6: Vào game ấn mua gói 1 tệ rồi chọn dòng 4 để nạp

Chú ý: ADM sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi hỏi như, đổi tệ như thế nào, add số điện thoại rồi thì làm gì nữa, làm sao nhận được nạp đâu..v..vv, sao không vô được game, các câu hỏi thiếu chủ ngữ

Copyright 2018 © TM Game 99 | Thiết kế bởi Web Bách Thắng